Area Code:
Country: Canada
Province: Ontario
Searches: 7
Safe votes: 15
Unsafe votes: 38
Comments: 5
Phone Listing: ViewOTHER Area Codes For Ontario

226 249 289 343 365 387 416 437 519 548 613 647 705 742 807 905

Last votes

Phone Number Last vote
289-909-9191 Aug 09, 2017 14:17 PM
289-200-8548 Jul 28, 2017 09:04 AM
289-200-1363 Jul 18, 2017 10:10 AM
289-201-8334 Jun 23, 2017 00:21 AM
289-201-7621 May 08, 2017 20:37 PM
289-201-0077 May 08, 2017 18:20 PM
289-201-1744 May 03, 2017 08:51 AM
289-201-6355 Apr 29, 2017 14:08 PM
289-201-3104 Apr 21, 2017 22:31 PM
289-200-0941 Mar 24, 2017 23:18 PM

Top 10 Searches

Phone Number Date / Time
289-948-0865 Jul 31, 2018 22:41 PM
289-201-0055 Jul 29, 2018 05:16 AM
289-782-8266 Aug 10, 2018 10:51 AM
289-200-0000 Aug 13, 2018 18:39 PM
289-200-0002 Aug 13, 2018 18:37 PM
289-200-0375 Aug 02, 2018 01:34 AM
289-200-0074 Jul 29, 2018 05:14 AM
289-200-0063 Jul 29, 2018 05:14 AM
289-200-0077 Aug 01, 2018 19:59 PM
289-200-0030 Jul 29, 2018 05:13 AM

PREFIX CITY
289-215-XXXX Cobourg
289-221-XXXX Aurora
289-228-XXXX Saint Catharines Thorold
289-237-XXXX Hamilton
289-238-XXXX Dundas
289-268-XXXX Woodbridge
289-284-XXXX Caledonia
289-289-XXXX
289-303-XXXX Fort Erie
289-314-XXXX Pickering
289-382-XXXX Hamilton
289-396-XXXX Hamilton
289-404-XXXX Oshawa
289-438-XXXX Saint Catharines Thorold
289-587-XXXX Palgrave
289-692-XXXX
289-781-XXXX Saint Catharines Thorold
289-828-XXXX Burlington
289-882-XXXX Southpick
289-883-XXXX Cooksville
289-884-XXXX Unionville
289-885-XXXX Oakville
289-886-XXXX Oshawa
289-887-XXXX Hamilton
289-888-XXXX Oakville
289-889-XXXX Brampton
289-892-XXXX Pickering
289-893-XXXX Whitby
289-896-XXXX Streetsville
289-898-XXXX Clarkson
289-899-XXXX Beeton
289-928-XXXX Oshawa
289-929-XXXX Saint Catharines Thorold
289-937-XXXX Oakville
289-972-XXXX Dunnville
289-979-XXXX Oshawa