Area Code:
Country: Canada
Province: Ontario
Searches: 7
Safe votes: 15
Unsafe votes: 38
Comments: 5
Phone Listing: ViewOTHER Area Codes For Ontario

226 249 289 343 365 387 416 437 519 548 613 647 705 742 807 905

Last votes

Phone Number Last vote
289-909-9191 Aug 09, 2017 14:17 PM
289-200-8548 Jul 28, 2017 09:04 AM
289-200-1363 Jul 18, 2017 10:10 AM
289-201-8334 Jun 23, 2017 00:21 AM
289-201-7621 May 08, 2017 20:37 PM
289-201-0077 May 08, 2017 18:20 PM
289-201-1744 May 03, 2017 08:51 AM
289-201-6355 Apr 29, 2017 14:08 PM
289-201-3104 Apr 21, 2017 22:31 PM
289-200-0941 Mar 24, 2017 23:18 PM

Top 10 Searches

Phone Number Date / Time
289-201-0077 Oct 14, 2017 21:28 PM
289-201-1743 Oct 06, 2017 19:24 PM
289-948-0865 Sep 26, 2017 17:44 PM
289-201-0055 Oct 04, 2017 06:06 AM
289-200-4524 Oct 13, 2017 05:27 AM
289-201-1744 Oct 03, 2017 05:32 AM
289-201-8597 Sep 23, 2017 20:49 PM
289-200-0375 Sep 12, 2017 17:01 PM
289-200-9787 Sep 26, 2017 21:18 PM
289-201-1706 Oct 01, 2017 17:27 PM

PREFIX CITY
289-215-XXXX Cobourg
289-221-XXXX Aurora
289-228-XXXX Saint Catharines Thorold
289-237-XXXX Hamilton
289-238-XXXX Dundas
289-268-XXXX Woodbridge
289-284-XXXX Caledonia
289-289-XXXX
289-303-XXXX Fort Erie
289-314-XXXX Pickering
289-382-XXXX Hamilton
289-396-XXXX Hamilton
289-404-XXXX Oshawa
289-438-XXXX Saint Catharines Thorold
289-587-XXXX Palgrave
289-692-XXXX
289-781-XXXX Saint Catharines Thorold
289-828-XXXX Burlington
289-882-XXXX Southpick
289-883-XXXX Cooksville
289-884-XXXX Unionville
289-885-XXXX Oakville
289-886-XXXX Oshawa
289-887-XXXX Hamilton
289-888-XXXX Oakville
289-889-XXXX Brampton
289-892-XXXX Pickering
289-893-XXXX Whitby
289-896-XXXX Streetsville
289-898-XXXX Clarkson
289-899-XXXX Beeton
289-928-XXXX Oshawa
289-929-XXXX Saint Catharines Thorold
289-937-XXXX Oakville
289-972-XXXX Dunnville
289-979-XXXX Oshawa