Area Codes:

PREFIX COUNTY CITY
205-355-XXXX Talladega Lincoln
205-357-XXXX Talladega Lincoln
205-548-XXXX Talladega Lincoln
205-763-XXXX Talladega Lincoln
256-207-XXXX Talladega Sylacauga
256-208-XXXX Talladega Sylacauga
256-223-XXXX Talladega Talladega
256-245-XXXX Talladega Sylacauga
256-249-XXXX Talladega Sylacauga
256-267-XXXX Talladega Sylacauga
256-268-XXXX Talladega Alpine
256-299-XXXX Talladega Talladega
256-315-XXXX Talladega Talladega
256-322-XXXX Talladega Talladega
256-346-XXXX Talladega Childersburg
256-358-XXXX Talladega Munford
256-362-XXXX Talladega Talladega
256-368-XXXX Talladega Talladega
256-369-XXXX Talladega Childersburg
256-375-XXXX Talladega Sylacauga
256-378-XXXX Talladega Childersburg
256-391-XXXX Talladega Sylacauga
256-401-XXXX Talladega Sylacauga
256-404-XXXX Talladega Sylacauga
256-474-XXXX Talladega Talladega
256-480-XXXX Talladega Talladega
256-487-XXXX Talladega Sylacauga
256-493-XXXX Talladega Talladega
256-510-XXXX Talladega Childersburg
256-521-XXXX Talladega Talladega
256-589-XXXX Talladega Talladega
256-592-XXXX Talladega Talladega
256-598-XXXX Talladega Childersburg
256-626-XXXX Talladega Sylacauga
256-649-XXXX Talladega Talladega
256-733-XXXX Talladega Munford
256-761-XXXX Talladega Talladega
256-854-XXXX Talladega Munford
256-861-XXXX Talladega Sylacauga
256-872-XXXX Talladega Sylacauga